Sprzęt optyczny, Soczewki kontaktowe, Chirurgia okulistyczna

Szybki kontakt

tel. ( 71 ) 785 09 68 e-mail: biuro@ophtalmica.pl

Amblyopia – inaczej „leniwe oko” – to powszechnie występujące zaburzenie narządu wzroku, charakteryzujące się osłabieniem zdolności widzenia w jednym, prawidłowo zbudowanym oku. 3-5% dzieci cierpi na ta dolegliwość, która powoduje gorszą ostrość widzenia w jednym oku i_znacznie ograniczone postrzeganie głębi. Niemal 50% dzieci, które potrzebują okularów przed ukończeniem szóstego roku życia, cierpi jednocześnie na amblyopie i wymaga specjalistycznego leczenia. Z założenia zaburzenie to nie może być leczone wyłącznie konwencjonalnymi metodami i przyrządami. Ani okulary, ani soczewki optyczne nie poprawia u chorych dzieci ostrości widzenia. Przez dziesięciolecia jedyna znana metoda leczenia było wielomiesięczne noszenie opaski na oko i aktywne podawanie atropiny w kroplach. Wiele dzieci i rodziców nie było w stanie ukończyć tej długiej i wymagającej terapii – w rezultacie dzieci pozostawały nieleczone albo leczone częściowo, co prowadziło do szybkiego zaprzepaszczenia efektów terapii. Teraz, po raz pierwszy od niemal stu lat, firma PAND wprowadza nowe rozwiązanie – okulary Asambl™. Nowe rozwiązanie o udowodnionej klinicznie skuteczności w leczeniu ambliopii zostało połączone ze zwykłymi okularami, umożliwiając leczenie dzieci „przy okazji” – przy minimalnym poziomie dyskomfortu, problemów czy stygmatyzacji towarzyszącej poprzednim metodom leczenia.


 

Czym jest amblyopia

Amblyopia to rozwojowe zaburzenie neurologiczne, sprawiające, ze mózg preferuje jedno oko kosztem drugiego, czego skutkiem jest częściowa albo całkowita utrata widzenia w jednym oku. Amblyopia dotyka 3-5% populacji. Zazwyczaj rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie jako różnica ostrości wzroku albo ustawienia gałek ocznych mająca podłoże neurologiczne. Oba wymienione objawy mogą prowadzić do nierównomiernego przesyłania bodźców z obu oczu do ośrodków wzrokowych w mózgu, co zaburza tworzenie się normalnego pojedynczego obrazu. Ta rozbieżność percepcji wzrokowej sprawia, ze oczy zaczynają ze sobą konkurować i w efekcie jedno oko staje się „mocniejsze”, a drugie „słabsze” albo „leniwe”.

 
 

Kto jest na nia narazony

Amblyopia jest najpowszechniejsza przyczyna zaburzę widzenia u dzieci. Dezeli nie jest skutecznie leczona na wczesnych etapach życia, możne otrzymywać się w wieku dorosłym. Amblyopia u dorosłych to najczęstsza przyczyna jednostronnego niedowidzenia albo ślepoty i najczęstsza przyczyna spłaszczonego widzenia (niezdolności widzenia w trójwymiarze)


 
 

Co wywołuje amblyopie?

Są różne przyczyny rozwoju amblyopii. Ogólnie rzecz biorąc, ambliopia możne wystąpić w rezultacie zadziałania jakiegokolwiek szkodliwego czynnika, który upośledza normalny rozwój wzroku albo funkcjonowanie oczu. Najczęstsze przyczyny to zez i anizometropia, wśród mniej powszechnych można wymienić protezę jednej powieki, choroby rogówki, wrodzona zaćmę i uraz oka.


 
 

W jaki sposób diagnozuje sie amblyopie?

Rozpoznanie amblyopii nie jest łatwe dziecko prawdopodobnie nie jest świadome swoich problemów ze wzrokiem. Jesli nie dochodzi do obuocznej utraty widzenia albo widocznej nieprawidłowości w budowie oka, zaburzenia widzenia są trudne do zdiagnozowania. Okulista ma do dyspozycji zestaw wstępnych testów dostosowanych do wieku dziecka, które pomogą ocenić ewentualne problemy z okiem. Lekarz obserwuje różnice w funkcjonowaniu oczu, zakrywając jedno, a następnie drugie oko. Bada również ostrość wzroku przy pomocy tablic Snellena u starszych dzieci, tablic z obrazkami u młodszych dzieci i obserwuje reakcje behawioralne u niemowląt (dzieci zwykle unikają zakrywania lepszego oka, irytują się w takich sytuacjach i często plączą). Okulista bada również dno oka, by określić istniejące schorzenia i zaburzenia, które mogą być przyczyna amblyopii.


 
 

Aktualnie stosowane metody leczenia i ich wady

Podstawowym celem leczenia amblyopii jest przywrócenie normalnego stanu zarówno w_odniesieniu do współpracy obu oczu, jak i ostrości widzenia w słabszym oku. Drugorzędnym celem jest utrzymanie osiągniętego stanu u leczonej osoby, ponieważ choroba ma silna tendencje do nawracania. Aktualne i zaakceptowane metody leczenia polegają na zmuszaniu słabszego oka do pracy poprzez zasłonięcie albo pogorszenie widzenia w zdrowym oku za pomocą opaski na oko albo kropli penalizacjach. Chodzi o to, by zahamować proces wyłączania się jednego oka, które jest osłabione i pozwolić mu na bardziej normalne funkcjonowanie. Dzięki takim ćwiczeniom wzroku można odwrócić przynajmniej do pewnego stopnia nieprawidłowy rozwój systemu nerwowego na etapie plastycznym (od urodzenia do 10 roku życia) rozwoju psychoruchowego. Długości leczenia jest różną i zależy od wieku pacjenta oraz zaawansowania schorzenia. Jedna z najbardziej istotnych różnić w terapii jest czas potrzebny do skorygowania wady. U niektórych pacjentów poprawa widzenia następuje już w ciągu trzech miesięcy, u innych konieczna jest terapia trwająca nawet dwa lata. Okulista monitoruje postępy pacjenta w trakcie regularnych wizyt i badan odbywających się zazwyczaj co trzy miesiące do czasu nastąpienia poprawy i stałej spójności widzenia. Oprócz leczenia zasadniczego terapia możne obejmować okres stabilizacji, którego celem jest utrzymanie właściwego widzenia. W okresie stabilizacji słabsze oko wciąż poddawane jest ćwiczeniom dzięki temu pacjent zachowuje ostre widzenie. Pominiecie tego etapu terapii możne doprowadzić do wtórnego osłabienia leniwego oka. A zatem okres stabilizacji jest koniecznym elementem skutecznej terapii i może potrwać trzy lata albo więcej.


 
 

Opaska na oko

Silniejsze oko jest zasłonięte opaska przymocowywana bezpośrednio do skóry. To powoduje cała masę problemów natury medycznej, społecznej, wychowawczej i edukacyjnej. Często problemy te są trudne do opanowania i w efekcie terapia staje się niemożliwa. Metoda ta wywołuje opór, konflikt rodzinne, słaba motywacje i złość zarówno u dziecka, jak i u rodziców. Opaska na oko może również powodować stygmatyzacje społeczna, gdy rówieśnicy pacjenta nie rozumieją powodu noszenia sztucznego i nieładnego przedmiotu na twarzy. Niepożądane skutki zakrywania oka mogą powstać również w innych obszarach. U dzieci, u których amblyopia występuje przy prosto ustawionych gałkach ocznych, takich, które cierpią na róznowzrocznoscalbo ametropie połączona z nadwzrocznością leczenie przy pomocy opaski powoduje ryzyko powstania zeza. Amblyopia może również przenieść się na oko, które w normalnych okolicznościach jest silniejsze. W końcu zaś, wszelkie zasłanianie oka w każdych warunkach zaburza rozwój widzenia obuocznego, ponieważ prowadzi do sytuacji, w której jedno oko nieustannie widzi gorzej. Zalecany czas noszenia opaski na oku w ciągu dnia jest rożny i zależny m.in. od zaawansowania amblyopii, praktyki lekarza, fi zjologii dziecka oraz czynności wymagających patrzenia z bliska. Ogólnie rzecz biorąc, lekarze zalecają noszenie przesłonki przez 4-10 godzin dziennie. Głównym problemem podczas terapii opartej na noszeniu opaski jest niechęć do jej stosowania. Pacjenci (dzieci i rodzice) nie lubią tej metody leczenia, ponieważ powoduje ona dyskomfort i podrażnienie skóry. Sajej również niechętni z powodów estetycznych, społecznych i psychologicznych. Wyniki badan pokazują, ze tej formie leczenia poddawanych jest 49-77% pacjentów. Oczywiście sukces leczenia opartego na stosowaniu opaski zależny od stopnia zaangażowania. Poziom efektywności leczenia opartego o zasłanianie oka w publikowanych badaniach wynosi od 50 do 80%. Wyniki w praktyce nie są tak optymistyczne. Dezeli osoba cierpiąca na amblyopie nie zostanie w pełni wyleczona w dzieciństwie, w życiu dorosłym będzie miała jedno niedowidzące oko. Brak widzenia obuocznego zawsze powoduje niepokój związany z możliwymi komplikacjami.


   

Penalizacja

Druga, rzadziej stosowana metoda jest pewna forma „penalizacji” za pomocą środków farmakologicznych (atropiny w kroplach) podawanych do silniejszego oka w celu unieruchomienia mięśni tęczówki, rozszerzenia źrenicy i wywołania zamazanego i niewyraźnego obrazu pochodzącego z tego oka. W efekcie słabsze oko jest zmuszane do pracy w trakcie większości zadań związanych z widzeniem w ciągu dnia. Ta metoda wymaga miejscowego podawania długodziałajacego środka paraliżującego mięśnie – na przykład atropiny – do zdrowego oka. Podanie środka powoduje zamazane widzenie, które trwa niezmiennie przez kilka godzin i prowadzi do istotnych niedogodności. Atropina w kroplach sprawia, ze dzieci staja się wrażliwe na światło, wiec leczenie jest kłopotliwe w krajach o dużym nasłonecznieniu albo w warunkach silnego sztucznego naświetlenia. Penalizacja farmakologiczna jest generalnie zalecana tylko w przypadku łagodnej albo umiarkowanej amblyopii.


 
 

Okulary Amblyz™

Firma XPAND określiła, jakie niedogodności towarzysza aktualnie dostępnymi metodom leczenia amblyopii. Następnie opracowała okulary Amblyz™, dzięki którym leczenie jest komfortowe, praktyczne, estetyczne i akceptowane przez dzieci i rodziców. Ramki okularów Amblyz™ zostały zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak to jest być dzieckiem cierpiącym na amblyopie:

• Dzieci z amblyopia zazwyczaj potrzebują okularów korekcyjnych. Okulary Amblyz™ maja wbudowana oprawkę do soczewek korekcyjnych, wiec dzieci po prostu noszą okulary – tak jakby potrzebowały jedynie okularów korekcyjnych;
• Okulary cechuje przyjazny dzieciom wzór w wersji unisex;
• Wewnętrzna cześć wykonana jest z miękkiej gumy, co
zapewnia idealne dopasowanie i komfort przy całodziennym noszeniu;
• Oprawka wykonana jest z lekkiego i trwałego plastiku wysokiej jakości. Ostatecznym celem było opracowanie rozwiązania, które:
• Uwalnia od stygmatyzacji związanej z noszeniem opaski na oko;
• Nie szkodzi lepszemu oku, tak jak to robi opaska albo penalizacja;
• Jest praktycznie niewyczuwalne przez dziecko;
• Jednocześnie sprawia, ze rodzic nie musi przyglądać się jak jego dziecko boryka się z aktualnie stosowanymi metodami leczenia; 

Jest duzo lepsze niz zasłanianie oka.

W ostatecznym rozrachunku dzieki motywacji pacjentów leczenie amblyopii jest tak skuteczne i udane, jak to tylko mozliwe.
 

Zalety korzystania z okularów Amblyz™

 

Obecne metody leczenia amblyopii u dzieci są związane z wysokim poziomem niedogodności, dyskomfortu, problemów natury estetycznej, społecznej i wychowawczej, które mogą spowodować przerwanie terapii, niska motywacje do kontynuowania terapii i frustracje u dziecka i u rodziców. Noszenie opaski na oku prowadzi do społecznej stygmatyzacji dziecka. Dzieci czuja się dziwacznie i odczuwają zażenowanie w sytuacjach społecznych, co ma długotrwałe skutki w życiu dorosłym. Codzienne podawanie atropiny jest równie niekomfortowe zarówno dla dziecka przyjmującego krople, jak i dla rodzica, który musi zmuszać dziecko do tej procedury. Dla dziecka, które może nie rozumieć, jak ważne jest leczenie, rodzic staje się wrogiem i relacja miedzy obojgiem może się pogorszyć.

Co sie dzieje, jeżeli amblyopia nie jest leczona

Nieleczona amblyopia może być przyczyna kilku problemów:
• W słabszym oku może rozwinąć się poważne niedowidzenie.
• Jeżeli słabsze oko jest osłabione, może dojść do utraty widzenia głębi.
• Niezdolność oglądania filmów w 3D i grania w gry 3D.
• Niemoznosc pilotowania maszyn i prowadzenia innych zaawansowanych technologicznie urządzeń.
• Świat wydaje się płaski (wygląda jak na dwuwymiarowym ekranie TV).
• Jeżeli dojdzie do urazu albo choroby lepszego oka, zaburzenia widzenia w drugim oku powodują większe ryzyko słabego widzenia przez całe życie.


 

Współpracujemy z

Copyright © 2012 OPHTALMICA - NOWAKOWSKI

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK